Outlet зона Промоция на каски Топ оферти на месеца Допълнителни услуги

Общи условия

Уважаеми клиенти, 


Моля прочетете внимателно Общите условия за пазаруване чрез магазина за електронна търговия на krisgroup.bg собственост на БПрайс ЕООД. 

Изискване за регистрация на клиент 

Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да извърши покупка чрез магазина за електронна търговия krisgroup.bg, трябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма, намираща се тук, като по този начин създава свой клиентски профил. 

Чрез създаването на клиентски профил регистрираното лице: 1. Придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в магазин krisgroup.bg. 2. Изразява съгласието си с настоящите Общи условия за пазаруване в магазина. 3. Получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, предлагани от krisgroup.bg, както и да отказва изпълнението им по надлежният ред. 

Фирма БПрайс ЕООД си запазва правото да отказва достъп, да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение. Ако бъде отказана за изпълнение поръчка, то ще бъде без разход за Клиента. 

Процедура за пазаруване 

Когато правите поръчка за закупуване на продукт от магазин krisgroup.bg ние Ви изпращаме e-mail, потвърждаващ приемането й, съдържащ детайлите на поръчката или получавате телефонно обажданне за потвърждение на поръчката. Поръчка, направена през уеб- представлява и се счита за оферта за закупуване на продукт, "подлежаща на разглеждане". Поръчката се смята за приета, когато получите по e-mail Съобщение за изпълнение и изпращане на поръчката или телефонно обаждане . 

При оформянето на покупката от клиента се изисква:

1. Да посочи валидни адрес за доставка и телефон за контакт.

2. Да активира изпълнението на поръчката чрез натискането на бутона "Потвърди поръчката". Чрез натискане на бутона "Потвърди поръчката" регистрираният клиент изразява съгласието си с настоящите Общи условия. 
3. След получаване на валидна поръчка наш представител се свързва с Клиента по телефон или емайл за да го уведоми за: а) наличността на поръчаните артикули б) цената за доставка на стоката в) срок за доставка на стоката 4. В телефонният разговор (или по e-mail) Клиента потвърждава съгласието си с цената и сроковете за доставка на поръчаните стоки. 


Доставка

 

Доставка на стоки поръчани от krisgroup.bg се извършва с транспорт организиран чрез куриерска фирма - СПИДИ . krisgroup.bg извършва доставки на стоки само на територията на Република България.

Цената на доставката е фиксирана  7.00 лв. за всички стоки и не зависи от теглото и отдалечеността на населеното място на територията на Република България . Безплатна доставка на стоки надхвърлящи сумата от 500 лв.

При поръчка на гуми чиято бройка е различна от 4 броя и сумата не надвишава 500лв. се заплаща куриер на стойност 7лв. на брой гуми ако са 3бр. цената е 21лв за доставка.

 

Доставката на стоки в наличност се извършва в рамките на от 2 до 5 работни дни в зависимост от населеното място, до което се доставя стоката. 

 

За стоки, които не са наличност krisgroup.bg и клиента (купувача) уговарят друг приемлив и за двете страни срок за доставка използвайки средства за комуникация като: телефон, имейл, Skype и други. (Доставката на стоки, които не са били налични към момента на получаване на поръчка обикновено отнема от 7 до 15 работни дни.)

 

Гаранция

 

Всички стоки предлагани в интернет магазин krisgroup.bg са нови и се предоставят от производители , официални вносители и дистрибутори. Всички продукти които се предлагат в магазина са с предоставяния стандартен гаранционен срок от съответния производител или вносител за съответната марка. За гаранционно обслужване , клиентът може да се обръща към съответния сервиз определен за гаранционно обслужване ,който е указан на гаранционната карта получена заедно със закупената стока от електронния магазин.

 

Всяка стока продадена от магазина се проверява и се гарантира че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци.Ако при получаването на пратката се констатира непълна цялост трябва незабавно krisgroup.bg чрез един от начините телефон , е-маил , скайп.

 

Krisgroup.bg не е производител или вносител на продаваните стоки и поради този причина не предоставя гаранция , гаранционно или извънгаранционно обслужване за продаваните в сайта артиколи. Ценим високо добрите отношения с клиентите ни и ще им съдействаме за връзка с вносителя или производителя на съответната стока.

 

Гаранционния срок започва да тече от момента на изпращане на стоката.

 

Гаранция не се изпълнява за дефекти , причинени от нецелесъобразно използване на продукта , претоварване или употреба в разрез с предписаното в гаранционните условия и техническите характеристики на стоката.

 

При възникнали въпроси относно гаранцията на продуктите не се колебайте и се свържете с нас.


Права и задължения на страните 

Магазин krisgroup.bg се задължава :

да достави поръчаната стока в договорения срок.

не носи отговорност за невярности в посочената от производителя информация за стоката.

не се задължава да достави поръчана стока при посочени неверен адрес или телефон.

не носи отговорност за каквото и да е забавяне или невъзможност да изпълни задълженията си, при възникването на обстоятелства извън контрола на магазин krisgroup.bg.

 

Клиентът има право да иска връщането на стоката при констатирани липси или когато доставената стока явно не съответства на поръчаната такава и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на пратката.

Рекламацията при констатирани липси и явни несъответствия се предявява до три работни дни след получаването на пратката.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако поради неправилно транспортиране могат да бъдат констатирани видими дефекти по стоката. В този случай клиентът не трябва да подписва придружавашите доставката документи, че е получил стоката и незабавно трябва да ни уведоми.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато цената, която трябва да заплати не отговаря на договорената.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок от 7 (седем) дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, неупотребявана, в търговски вид и с ненарушена цялост. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

1. Възстановяване на заплатената сума;

2. Отбив от цената;

3. Безплатно извършване на ремонт.

При предявяване рекламация, представител на магазин krisgroup.bg може да поиска снимка или връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията. Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на магазинa.

 

Клиентът се задължава да :

посочи валидни телефон и адрес за доставка.

да заплати цената на поръчаните стоки.

да заплати сумата за други разходи, като доставка, допълнителна опаковка и други, съгласно договореното.

да осигури възможност за получаването на поръчаните стоки.

да получи поръчаните стоки.

да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права.

Kлиентът носи пълна отговорност за опазването или предаването на трети лица на потребителското си име и паролата, както и за всички действия, извършвани с тях.

Да не прави фиктивни поръчки, измислени отзиви за даден продукт или да подава друга невярна информация.

Да спазва действащото законодателство на Република България и настоящите Общи условия за пазаруване в магазин krisgroup.bg. 

Защита на личните данни 

Магазин krisgroup.bg се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно. Магазинa се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство. Магазинa се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за следните цели: 
обработка на клиентска поръчка

статистически цели, за подобряване работата на магазина

администриране и обслужване съдържанието на магазина

ако сте дали съгласието си, да бъдете уведомявани за нови продукти и промоции, които биха представлявали интерес за Вас.

 

Когато създавате клиентски профил ще Ви бъде дадена възможността да изразите съгласието си за получаване на информация от магазин krisgroup.bg чрез електронна поща, за продукти, промоции и специални оферти. В случай, че не желаете да получавате каквато и да е обратна информация от магазин krisgroup.bg, моля направете правилната отметка в определената за целта кутийка тук . 

Снимки, илюстрации и описание на продукт 

Публикуваните в този сайт описание и снимки на продукти са само за общи информационни цели. За да е сигурен, че продуктът отговаря точно на изискванията му, Клиентът трябва да се осведоми за конкретните характеристики чрез сайта на производителя. 

Правно регулиране 

За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между магазин krisgroup.bg и клиента се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.